Това беше основният извод от провелата се на 18 септември кръгла маса на тема „Дистрибуция и логистика”. Събитието, организирано от списание PROGRESSIVE, събра мениджъри на компании от бранша, бяха обсъдени тенденциите за развитие на логистичния бизнес, проблемите, пред които се изправя той, както и възможностите пред него.


По време на кръглата маса Филип Мутафис, управляващ партньор в консултантска компания „Balkan Services”, представи няколко специализирани продукта, които отговарят на все по-специфичните изисквания на клиентите. Според него няма фирма, която да не използва IT решения, по-важният въпрос е на какво ниво се използват те и как се управляват.


Г-н Мутафис заяви още, че в логистичния бранш е трудно да се определи точната дейност на дадена компания, тъй като „всеки разширява термина, за да обобщи това, което всъщност прави”. Ето защо фирмите имат нужда от консултанти, които да внедрят софтуер според техните специфични нужди, за да получат реална стойност от продукта.