През последните две години за публичните дружества, задължени да изготвят годишни финансови отчети в ESEF, беше наложително да маркират само „четирите основни форми“. Това са Отчет за финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за паричните потоци и Отчет за промените в собствения капитал.

Съгласно обновеното през юли Ръководство на ESMA, публичните дружества ще спазват допълнителни изисквания за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2022 г.

Новото предизвикателство е т.нар. маркиране на текстови блокове на пояснителните приложения, което значително повлиява процеса на отчитане. За фискални години, започващи на или след 1 януари 2022 г., маркирането на текстови блокове вече е задължително.

Допълнителните изисквания, въведени от Ръководството на ESMA, са изцяло съобразени в новата версия на AMANA XBRL Tagger.

Новите функционалности в последната версия на сертифицираното XBRL решение включват:

  • Прехвърляне на тагове на текстови блокове от отчет в Word в отчет в PDF​;
  • Подобрена функционалност за прехвърляне на текстови тагове в нова версия на отчета в PDF​;
  • Функция Continuation assistance​;
  • Промяна на обхвата на вече маркирана област​;
  • Детайлна информация при засичане на позиции, които са сборове (calculations), между четирите основни форми​;
  • Автоматично маркиране на таблици​;
  • Променен изглед на Общите настройки на документа (Default settings).

 

С AMANA XBRL Tagger може да се извърши маркиране на текстовите блокове в ГФО от миналата година, за да се използва като база за изготвяне на ГФО за 2022 г.

Започвайки възможно най-рано с подготовката на ESEF отчетите си, дружествата имат възможност спокойно и подробно да се запознаят с новите функционалности на инструмента.

Повече за AMANA XBRL Tagger вижте тук >