Владимир Рашев – управляващ партньор в Balkan Services, вече е CMC (Certified Management Consultant) от международната организация ICMCI (Тhe International Council of Management Consulting Institutes). Акредитацията е водещо професионално отличие за управленско консултиране в различни специализирани области и се подновява на всеки 3 години.

Сертификацията е своеобразен еталон за качество на предоставяните от консултанта услуги, етика и висок професионализъм на международно ниво.  

Сертифицираният консултант (CMC) е необходимо да притежава компетентност в широк професионален набор от знания, който включва:

 • Шест функционални области на организационното управление:
  • Човешки ресурси;
  • Стратегическо планиране;
  • Финанси;
  • Операции;
  • Информационни технологии;
  • Маркетинг.
 • Етични практики
 • Процеси на управленско консултиране
 • Управление на трансформация и промяна
 • Комуникации с клиенти и управление на проекти
 • Междуличностни умения

 

Всеки CMC е необходимо да покаже ангажираност, опит и действия, съответстващи на Кодекса за поведение на ICMCI. Той включва правни, социални, екологични аспекти и професионално поведение, и показва отговорността на консултанта да служи на интересите на клиентите, обществото, организацията, колегите и самата професия.

Като сертифициран управленски консултант, Владимир Рашев има възможност да обменя опит със свои колеги по целия свят и да прилага международните добри практики в ежедневната си работа в Balkan Services.

Управителят ни получи своя официален сертификат по време на събитието „БАУКО и приятели“, организирано в чест на 25-годишнината от създаването на Българска Асоциация на управленските консултантски организации. БАУКО се грижи да свежда стандартите на ICMCI до своите членове и да спомага за тяхното сертифициране.

В отворена дискусия по време на събитието, активно участие взе и Найри Масихи – Ръководител отдел PMO в Balkan Services. Тя сподели своето вдъхновение относно консултантската професия, както и мнението си по някои актуални теми от сферата.