Детайлното познаване на данъчното законодателство и привеждането на дейността на компанията спрямо него поставя сериозни предизвикателства пред много организации.

За да помогнем на управленските екипи да се справят с тях с лекота и да постигат абсолютно съответствие с изискванията, предоставихме услугата „Пълно счетоводно обслужване“.

На всеки клиент делегираме личен консултант - опитен счетоводител, който организира цялостното счетоводно и финансово представяне на дружеството.

Изцяло представляваме клиентите си пред органите на държавната администрация и организираме дейността им в съответствие с действащото законодателство, спазвайки всички законоустановени срокове.

Обработваме месечните възнаграждения и администрираме персонала.

В допълнение компаниите получават регулярно анализи на финансовите отчети и систематизирана финансова информация с цел улеснено тълкуване и вземане на информирани управленски решения.

Нашата услуга покрива пълното счетоводно обслужване на дружествата и съдейства да намалят данъчната си тежест и да избегнат наказателни постановления и санкции от органите на държавната администрация.

Подходяща е за организации, които управляват или планират да управляват бизнеса си с ERP система.

Компании като Aqua Matrix, SAT Health и XCoSports Bulgaria вече използват услугата и открито споделят удовлетворението си от точността, компетентността и всеотдайността в нашата работа.


Повече за нашите счетоводни услуги >