„Групама“ – един от лидерите в застрахователния бизнес, реализира мащабен проект за внедряване на централизирана BI система, която да оптимизира репортинга в компанията, да позволи обобщено и графично представяне на данните и да подобри контрола върху качеството и достъпа им.

След проведено проучване застрахователното дружество избира BI платформата Qlik Sense и се обръща към експертите от Balkan Services за нейното внедряване. 

Преди да разполага с BI система, дружеството използва над 200 статични справки. Те се поддържат от ИТ отдела на компанията и непрекъснатата необходимост от корекции на съществуващите сечения и представяне коства много време и усилия на всички служители.

BI проектът стартира с обстоен бизнес анализ, с който се идентифицират основните изисквания на дружеството и се дефинира обхватът на проекта.

На база тази оценка справките и анализите се групират в 6 основни репорта. Всеки от тях представлява съвкупност от множество малки репорти и различни сечения, в областта на продажбите, претенциите и обезщетенията, плащанията, маркетинга, квотите на щетимост и анализа на портфолиото.

Според Найри Масихи, ръководител отдел „Управление на проекти“ в Balkan Services, сред основните фактори за успешното реализиране на проекта се оказват приложеният „agile” подход, усилията и високото ниво на сътрудничество между екипите, ангажирани с проекта и от двете компании, както и подкрепата от ръководството на „Групама“.

Разработена е BI система, която ежедневно изтегля, обработва и зарежда данни от основната транзакционна система на двете дружества „Групама Застраховане“ и „Групама Животозастраховане“.

Цялото решение включва основно приложение с 22 отделни страници със справки, приложение за плащания, приложение за квоти, приложение Mapping Check и системни приложения за мониторинг на лицензи, достъп, сесии и ползвани справки.

Сред най-значимите функционалности, разработени от екипа на Balkan Services, е гъвкав инструмент, чрез който потребителите на системата могат сами да конфигурират формата и съдържанието на данни в него.

„Той дава възможност за гъвкаво включване и изключване на измерения и ключови показатели (KPIs), както и създаване на множество справки с различни сечения. Чрез въвеждането му успяхме да отговорим на едно от основните изисквания за покриване на текущите над 200 отделни справки, с които боравеха служителите на „Групама“, обяснява Масихи.

Системата за бизнес анализи гарантира също така пълно съответствие с GDPR.

След приключване на BI проекта от „Групама“ отчитат редица ползи, сред които съкращаване в пъти на времето за изготвяне на справки и анализи, по-добър контрол върху качеството на данните, лесно управление на достъпа до тях, улеснено въвеждане на новите служители в процеса на работа.

Широките възможности на Qlik Sense и удобният интерфейс позволяват още лесно да се следи цялостната дейност на дружеството и постигнатите резултати.

Когато работят професионалисти с професионалисти, нещата се получават. Определено положените усилия си заслужаваха и сме много удовлетворени, защото постигнатите резултати наистина са впечатляващи: спестено време и съответно средства, оптимизация и гъвкава система, която има много голям потенциал за надграждане“, категоричен е Михаил Тодоров, директор „Управление на проекти“ в „Групама“.

Създаденото доверие и добро партньорство между екипите продължава да се развива и след пускането на BI системата „Групама“ и експертите от Balkan Services вече работят по два нови проекта: единият за надграждане на BI платформата, а другият за спазване на последните изисквания при международните счетоводни стандарти - МСФО 17.