На семинара "BI: Find the Sense within Your Data" бе представена Business Intelligence системата Qlik Sense, продукт на Qlik - един от лидерите на BI пазара в света. Събитието се състоя в столичния хотел Sense на 25 април. То включваше презентации на BI специалисти от Balkan Services и Qlik, и практическа част с обучение върху основните функционалности на продукта.

Специален гост-лектор бе Мариус Стойка, Регионален търговски мениджър на Qlik за Източна Европа. Той демонстрира как с помощта на BI системата Qlik Sense потребителите бързо и лесно могат сами да създават справки по най-удобния за тях начин, като използват данни от различни източници. Г-н Стойка показа един от новите продукти на Qlik - Qlik GeoAnalytics, който осигурява прецизен географски анализ с възможност за интегриране както с Qlik Sense, така и с QlikView.

На семинара бяха представени основните предимства, които BI решенията осигуряват на бизнес потребителите – прецизен анализ и бърза визуализация на данни от различни източници, от всяко място и чрез всяко устройство. Като резултат от използването на BI приложения се подобряват управленските процеси в компаниите и се ускорява взимането на ключови бизнес решения

На въпроса как можем да бъдем сигурни, че боравим с коректни данни, Николай Миленков, Директор Маркетинг и продажби в Balkan Services отговори, че именно BI платформите осигуряват достоверна информация, която предоставя единната версия на истината на всички потребители. Той добави още, че Qlik Sense дава свобода на бизнес анализатора, като демонополизира данните, осигурявайки му възможност сам да изгражда необходимите справки.