Qlik Technolodgy, предлагаща софтуерната платформа QlikView, беше класирана на 3 място от Форбс за най- технологичните компании. В България Balkan Services е компанията с най-широка експертиза при внедряването на платформата.