Soft1 ERP вече е регистриран и одобрен в публичния електронен списък на НАП, съгласно Наредба Н-18. Софтуерът отговаря на всички изисквания на наредбата и фигурира под номер 419 в списъка на системите, регистрирани като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти).

Наредба Н-18 регулира регистрирането и отчитането на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и съответно изискванията към софтуерите за управлението им, заедно с изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронни магазини, приети на 28 септември 2018 година. Според наредбата софтуерът, който използват търговците, задължително трябва да отговаря на изискванията, поставени от НАП, която предоставя публичен регистър с одобрени софтуери за ползване.

Soft1 ERP е решение за цялостно планиране и управление на бизнеса, покриващо всички важни процеси от запитване до окончателно плащане – т.нар. Lead to Cash. Решението се предлага както в oблачен вариант (Software As A Services), така и във вариант на инсталация при клиента (On-Premises). ERP системата е подходяща за средни и големи компании, опериращи в сферата на производство, търговия на дребно, търговия на едро, дистрибуция, услуги и др.

Soft1 ERP е част от портфолиото на SoftOne Technologies – един от най-динамично развиващите се производители на софтуер в Европа. Balkan Services е официален партньор на SoftOne Technologies от 2018, като вече активно работи по внедряване на Soft1 ERP в няколко български компании. 

Повече информация за Soft1 ERP ще намерите тук >