ИТ екипът на "Топ Дринкс" (водещ дистрибутор на бира, алкохолни и безалкохолни напитки) със съдействието на Balkan Services завършиха успешно внедряването на Business Intelligence решение - Qlik View.То се базира на база данни и интерфейс към основните системи, използвани в компанията. Направени са и множество справки за търговската и други дейности. Една от основните системи, източници на данни в компанията е ERP решението Microsoft Axapta.


Според Павел Стефанов, директор на направление "Информация" в Топ Дринкс, краткото време за обучение на крайните потребители позволява на екипа да се фокусира върху бизнес смисъла, който носят данните, а не върху софтуерната платформа, върху която е реализирано решението.Като предимство на Qlik View той посочва и приемливата цена на лицензите, която , комбинирана с ниския разход на време за разработка на нови справки, води до цялостни ниски експлоатационни разходи (ТСО) и добро съотношение цена/ползи.