Представители на Balkan Services, LLP Dynamics България, ERP Concept, Тим ВИЖЪН България и ATOS представиха пред медиите предизвикателствата пред усвояването на европейско финансиране за внедряването на ERP системи Компаниите излизат с конкретни предложения, които ще внесат в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Българските компании, които очакват финансиране за внедряване на ERP системи по програмата за "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" на ОП "Конкурентоспособност" съвсем скоро ще бъдат изправени пред редица проблеми, свързани с осъществяването на проектите им. Реален е рискът голяма част от одобрените компании да не успеят да спазят необходимите срокове и условия и да загубят спечеленото финансиране. Това са опасенията, които водещи компании от ERP сектора в България, представиха пред медиите на 8 февруари в София. Компаниите предложиха на бизнеса и държавната администрация и успешни решения за преодоляване на натрупаните проблеми.

 

Заради ограничения административен капацитет, компаниите-внедрители предложиха помощта си за преодоляване на проблема със следните предложения: 1. Предвиждане в индикативната програма на постоянно отворена процедура за въвеждане на системи за управление в предприятията, без това да е свързано с въвеждане на международни стандарти. 2. Фирмите-внедрители са готови да подкрепят администрацията с експертни оценки за техническата състоятелност на проектите. 3. Съкращаване на сроковете за подписване на договор, организиране на търгове и признаване на направените разходи преди подписване на договора с агенцията. Отговаряйки на журналистическия интерес към потенциални злоупотреби с европейски средства, Владо Рашев, управляващ съдружник на Balkan Services, призова да се наложат правила в две посоки: 1. Бенефициентите да имат възможност да внедрят система, която като цена, не надхвърля определен процент от оборота на компанията-внедрител. Добрите практики сочат, че цената на бизнес софтуера, предлагана от една организация, не бива да надвишава 1-1,5% от годишния й оборот. 2. Внедрителите на ERP по Програмата да имат достатъчно опит за внедряване на системи от съответния (ценови) клас. Тук добрите практики (приети включително в практиките по Закона за обществените поръчки) е да се изисква оборотът от подобна дейност на компанията-внедрител да надхвърля поне от 2.5 до 3 пъти стойността на проекта за всяка една от трите предходни финансови години.

 

Общото мнение на компаниите от бранша е, че ако клиентите се подготвят предварително за бъдещото внедряване, това ще повиши значително вероятността за успех на проекта в рамките на условията по Програмата и получаването на решение, което отговаря на техните изисквания и нужди. Конкретните предложения за подобряване на възможностите за европейско финансиране на ERP, представени от Balkan Services, LLP Dynamics България, ERP Concept, Тим ВИЖЪН България и ATOS, ще бъдат внесени до дни в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.