Последните няколко месеца бяха изпитание за здравето на хората и икономиката в цял свят. В тези дни на трудности за всички има една особено уязвима група хора в обществото - децата в неравностойно положение, която още повече се нуждае и заслужава подкрепа, съпричастност, грижа и приятни емоции.

Един жест на човечност, добра дума, вълнуващо изживяване, могат да оставят траен отпечатък. Детските усмивки значат повече, особено сега!

Затова отново подкрепихме инициатива на фондация „НОВ ЖИВОТ“ – този път за организиране на летни забавления на деца в неравностойно положение.

С всяка проява на човечност светът се променя към по-добро!

Фондация „НОВ ЖИВОТ“ е неправителствената организация с нестопанска цел, която е създадена през 2003 г. и подкрепя хора с тежки заболявания, деца в неравностойно положение, деца от домове за сираци и социално слаби.