Балкан Сървисис успешно регистрира ERP  решението Atlantis съгласно Наредба Н-18 и ERP платформата вече фигурира като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) под номер 747 в публичния електронен списък на НАП. Поради естеството на наредбата и сложността на изискванията ѝ, консултантският екип на Balkan Services работи в продължение на няколко месеца по доработката на ERP софтуера и подготовка на необходимата документация за регистрация в НАП.

Наредба Н-18 поставя специфични изисквания към отчитането на и регистрацията на продажби във физически търговски обекти и към лицата, извършващи електронна търговия. Това поставя редица функционални изисквания към фискалните устройства и към софтуерите за управление на бизнеса, които използват търговските компании.

За последните 13 години Balkan Services има успешно завършени над 60 проекта за внедряване на ERP системата Atlantis в средни и големи компании в сфери като хранително-вкусова промишленост, производство, търговия, дистрибуция, металургия и други, на територията на България и Румъния.

От 2019 г. системата за управление на бизнеса Atlantis ERP е част от портфолиото на SoftOne Technologies, чиято друга ERP система Soft 1 ERP също е регистрирана като СУПТО в НАП.

Повече информация за Atlantis ERP >

Повече информация за Soft1 ERP >