Balkan Services е партньор в новата магистърска програма за бизнес анализи и ERP системи у нас, която ще стартира тази есен във Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ). Програмата се реализира в партньорство с ERP Academy и водещи компании от бранша, сред които е и Balkan Services. Тя е с интерактивна форма на обучение и продължителност два семестъра, а завършилите я студенти ще получат професионална квалификация „Магистър по икономика“. На фокусът ще бъдат системите за управление на бизнеса - ERP, BI, CRM, BPM.

 

В магистърската програма като лектори ще участват представители на водещи компании от сектора за разработка и внедряване на бизнес софтуер у нас. Един от основните модули на програмата - Business Intelligence ще бъде изцяло воден от BI специалистите на Balkan Services: Владимир Рашев, Бояна Ликоманова, Илиян Сомлев, Калоян Кръстев и Димитър Проданов. Всички те притежават дългогодишен опит във внедряването на BI решения, познават и ежедневно прилагат най-добрите практики в работата си. А резултатът е на лице - според изследвания на пазара – Balkan Services има над 40% пазарен дял от частния сектор в България за BI системи.

 

Balkan Services осигурява и стипендия с възможност за старт на кариерата. Стипендията ще се отпуска под формата на отстъпка от таксата за магистърската програма, а размерът ще се определя от представянето на кандидатите по време на интервюто за прием. Повече информация за магистърската програма „Бизнес анализ и ERP системи“ вижте на сайта на ERP Academy.