Balkan Sevices завърши Business Intelligence проект с QlikView и изграждане на Datawarehouse с Pentaho CE Data Integration-Kettle за Бони Холдинг АД - водещ производител на месни продукти в България. Проектът е реализиран от екипа на Balkan Sevices за три месеца и е завършен през март 2011 г.

Проектът включва изграждане на Data Warehouse, а като средство за извличане и зареждане на данни (ETL) е използван продуктът с отворен код Pentaho Data Integration-Kettle. Потребителите на решението използват QlikView за визуализация на информацията, справки и анализи по многобройни сечения. Потребителите могат да се възползват от изключителната гъвкавост при визуализирането на информацията от QlikView, благодарение на асоциативната технология на продукта и възможностите за избор и промяна на дименсии (критерии за групиране на информацията) във всички справки.

 

Приложението позволява да бъдат сравнени продажбите, върната стока и реализацията спрямо минали периоди и постигнати резултати спрямо планирани. Изчисляват се основни ключови показатели и могат много лесно да бъдат анализирани вземанията по клиенти и плащанията с възможност за drill-down до ниво документ.

„Въпреки някои непредвидени задачи, които трябваше да решим в хода на проекта, успяхме да постигнем един много добър резултат и да облекчим значително работата си по отношение на изготвянето на справки и анализа на информация” сподели Мариян Михайлов, Маркетинг мениджър на Бони Холдинг и ръководител на проекта.