Начало | Клиенти | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари и лизинг. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране.

ATLANTIS ERP FINANCIALS

Внедряване на Atlantis ERP Financials. Интеграция със съществуваща банкова система и обединяване на дневници по ЗДДС от различни приложения. Миграции на данни и изградена интеграция с основната банкова система. Обслужване на клонова мрежа.