Начало | Клиенти | ЕГЕ ГРУП ООД

ЕГЕ ГРУП ООД

ЕГЕ ГРУП ООД е създадена 2003 година като фирма за комплексни решения в сферата на компютърната техника, асемблиране на компютърни системи, консултации в сферата на информационните технологии, изграждане на локални мрежи, продажба на лицензиран софтуер и сервиз (гаранционно и извънгаранционно абонаментно обслужване) на компютърна и копирна техника. Изграждане и поддръжка на системи за видео наблюдение и контрол, системи за сигурност, телефонни централи, структурни кабелни системи, озвучаване, навигационна и пожароизвестителна техника.

 

 

 

 

Внедряване на CRM решение

Описание на проекта:

Проектът е разработен върху платформата Microsoft Dynamics CRM, като основно се използва модул „Обслужване на клиента“ (след продажбено) т.н. вертикално решение за сервизна дейност.

Техниците на компанията вършат своята работа на място при клиента (с мобилни устройства) или в офиса. Замяна на части, продажби, следене на гаранции, договори за поддръжка, изчисление на работно време, издаване на документи (Bluetooth принтер) са само част от процесите засегнати в решението. Интеграцията с ERP системата на компанията е изцяло автоматизирана. Изградени са специфични справки за ефективност на техниците, работно време, плащания, наличност и т.н.

Ползи (за компанията) от проекта:

Автоматизиране на цялостния процес от взимането на поръчка до нейното изпълнение, фактуриране и осчетоводяване.

Потребители:

 Сервизни служители и администрация