GemSeek

GemSeek Consulting е компания, която консултира Fortune 500 клиенти по отношение на тяхната маркетингова стратегия, инициативи, насочени към изграждане на лоялна клиентска база, оптимизирането на продуктовия микс, създаването на операции на нови пазари и много други бизнес области, които пряко касаят продажбите на международните пазари. Чрез инструменти от сферата на пазарните проучвания, статистическото моделиране и анализиране на данни и софтуерното програмиране, GemSeek успява да предложи на клиентите си уникална комбинация от методологии, с които те да отговорят на най-важните си бизнес въпроси.

 

BI

За нуждите на компанията беше реализиран Business Intelligence проект, който изготвя тежки и времеемки справки, с елиминирането на човешката намеса осигурява значително по-голяма точност и сигурност на данните. На база на внедрената Business Intelligence технология се изготвят десетки справки, в две отделни направления за секунди. Чрез различни видове алгоритми се имплементира информационно представяне на маркетингови показатели, като всички справки са интерактивни и гъвкави.