Начало | Клиенти | Монтеканал България ЕООД

Монтеканал България ЕООД

BI

Монтеканал България ЕООД е испанска индустриална компания с над 30-годишна история, която развива дейност предимно в сферата на недвижимите имоти. 'Монтеканал' инвестира в закупуване и експлоатация на търговски площи, изграждане и маркетинг на жилищни сгради, изграждане и управление на офис и търговски площи. BI Птоектът интегрира BI приложението със съществуващата ERP система Microsoft Dynamics Navision. Обхватът на проекта включва всички области от дейността на компанията – операции (строеж и продажба на жилища, инвестиции в земя, инвестиции в търговски обекти) и финанси (вземания, задължения, баланс, коефициенти, човешки ресурси).