Начало | Клиенти | Пиреос Лизинг България ЕАД

Пиреос Лизинг България ЕАД

Пиреос Лизинг България ЕАД е създадено в началото на 2005 година и е 100% собственост на Пиреос Банк АД, Гърция. Оперативната дейност се осъществява, както чрез Пиреос Лизинг България ЕАД, така и чрез Пиреос Авто Лизинг България ЕАД (дъщерно дружество специализирано в лизинг на леки автомобили). В началото на 2006 дружеството е прието за член на Българската Асоциация за Лизинг (БАЛ) с което допълнително допринася за развитието и подобряването на нормативните уредби и инвестициония климат в страната. Към края на 2006г. Пиреос Лизинг е финансирало сделки за над 74 милиона евро, има пазарен дял от 5.93% и е петата по големина лизингова компания в страната.

 Проект - внедряване на лизингова система.