Начало | Клиенти | Пластхим-Т

Пластхим-Т

Пластхим-Т АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки в България, и на Балканския полуостров. Компанията също e и сред най-големите производители на ВОРР фолио в Европа. 

Внедряване на CRM решение


Описание на проекта:

Проектът е разработен изцяло върху платформата Microsoft Dynamics CRM. Целта е подобряване управлението на взаимоотношенията с клиенти, отчитане и планиране на посещенията. Управление на потенциалните сделки. Процеса по управление производството на мостри по индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Ползи (за компанията) от проекта:

Подобряване на отчетността
Достъп отвсякъде и по всяко време до информацията за определен клиент
По-добра възможност за идентифициране нуждите на клиента
Проследяване историята на търговските взаимоотношения

Потребители:

търговски представители