Начало | Клиенти | РАИР - Благоевград

РАИР - Благоевград

Проект с европейско съфинансиране

 

Клиент
Регионална агенция за икономическо развитие /РАИР/ - Благоевград.


Секторр
Публичен


Профил
Регионална агенция за икономическо развитие /РАИР/ - Благоевград  подпомага социално-икономическото развитие на Благоевградски регион чрез насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес и допринася за намаляване на безработицата в региона.

Резюме на проекта
Осъществяване на цялостен подход към регионалните политики за техническа поддръжка чрез разработване и внедряване на единен регионален софтуер.

Реализиране на проекта
Чрез осигурено финансиране по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 на стойност 63 735,00 лв.

Постигнати резултати
Във фокуса на проекта е устойчивото развитие на региона, като допринася за производителността на активите, пестене на енергия, по-безопасни условия на труда и намаляване на екологични катастрофи.

Дейности по проекта
В партньорство са пет гръцки и три български партньори, ангажирани да приложат цялостен подход за регионалните политики за поддръжка, включвайки и  прилагане на иновативни инструменти за електронно обучение, създаване на система за сертифициране на квалифицирани техници и разработване на обща база данни в интернет. Три академични институции (два университета и един изследователски център) предоставят своя изследователски опит, три бизнес камари свързват резултатите от проекта с реалните нужди на пазара, една организация по поддръжка и едно общинско предприятие  предоставят своите знания по въпросите за поддръжка.