Начало | Клиенти | СИБАНК EАД
Франк Янсен
Франк Янсен
CFO и Изпълнителен Директор на СИБАНК

Клиент на Balkan Services

„Внедряването на Atlantis ERP Financials е един успешен проект за СИБАНК, който се вписва напълно в параметрите на груповата политика на KBC“

СИБАНК EАД

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 19 годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия.

 

ATLANTIS ERP FINANCIALS

Внедреното решение е фокусирано върху оперативната дейност на банката и има за цел да осигури навременна и детайла информация за всички активности и процеси, необхванати от основната банкова система. Решението обслужва дейността на бек офиса на СИБАНК и всички операции, извършвани от централното счетоводство: управление на дълготрайни активи, материални запаси, взаимоотношения с доставчици, ДДС, разпределение на разходи и др. Въведен е напълно електронизиран процес по одобрение и подписване на платежни документи, който съответства на зелената идея на банката. Осигурена е интеграция с вътрешни системи, включително основната банкова система, pay roll системата и др. Atlantis ERP Financials подобрява значително процесите по създаване на счетоводна информация, включително нейното анализиране и представяне във вид, удобен за вземане на управленски решения. Създадени са възможности за бързо търсене на документи и справки по много зададени критерии във всички модули, като те могат да се съхранят и настройват за печат съобразно специфичните предпочитания на потребителите.

Благодарение на дългогодишния опит на екипа на Балкан Сървисис в сложни внедрявания във финансовия сектор, срока на проекта бе максимално кратък. Проектът затвърждава позициите на Балкан Сървисис като компанията с най-солидна компетенция във внедрявания на ERP системи в българския банков сектор.

„Независимо от това, че на практика процесът по осчетоводяване на разходите по бюджетни звена и бизнес сегменти се усложнява, ползите от предоставянето на навременна и детайлна информация, необходима за контрол и вземане на решения, далеч превишават разходите по имплементирането. Внедряването на Atlantis ERP Financials не само улеснява и оптимизира работата на служителите в счетоводния отдел, но води и до подобряване на процесите и ефективността на дирекция „Финанси“ и на банката като цяло. Генерирането на информация става за секунди в най различни разрези, което разширява информационната база на мениджмънта и подобрява процесите по взимане на решения. Благодарение на конструктивните и навременни предложения от екипа на Балкан Сървисис, както и на високия им професионализъм, проектът беше реализиран и въведен успешно“ - споделя Андриана Андреева – финансов директор в СИБАНК.

„Внедряването на Atlantis ERP Financials е един успешен проект за СИБАНК, който се вписва напълно в параметрите на груповата политика на KBC“ – споделя Франк Янсен – CFO и Изпълнителен Директор на СИБАНК.